Hoe de geluidsisolatie waarborgen bij verlaagde plafonds?

Welk plafondsysteem moet je gebruiken?

De hoorbaarheid en de verstaanbaarheid van gesprekken in aangrenzende kantoorruimten zijn niet alleen afhankelijk van de in-situgeluidsisolatie, maar ook van het achtergrondgeluid aan de ontvangstzijde.

Naarmate de geluidsisolatie of de achtergrondgeluiden toenemen, verminderen de hoorbaarheid en de verstaanbaarheid van de gesprekken in de aanpalende ruimte (zie tabel A).

De globale in-situgeluidsisolatie tussen twee kantoren wordt zowel bepaald door de geluidsisolatieprestatie van de scheidingswand als door deze van het verlaagdeplafondsysteem en zijn aansluitingswijze (zie TV 232). Om te komen tot de gewenste geluidsisolatie (zie tabel A), moet men kiezen voor een geschikte scheidingswand en een geschikt plafondsysteem.

Het zwakste element bepaalt immers de globale geluidsisolatie. Tabel B op de volgende pagina bestudeert de impact van een aantal parameters op de (globale) in-situgeluidsisolatie. Hieruit blijkt dat het plafondtype, de dikte van de geluidsbarrière en de aanwezigheid van een absorberende mat in het plenum de grootste invloedsfactoren zijn. Verder moet er bijzondere aandacht besteed worden aan de geluidslekdichte aansluiting tussen het verlaagde plafond en de scheidingswand.  

Dat wil zeggen dat alle eventuele spleten afgedicht moeten worden met soepele poreuze materialen en/of elastische kitten.  De aanwezigheid van slecht afgedichte verlichtings- of ventilatie-elementen kan de geluidsisolatie bijvoorbeeld met 10 dB doen dalen.

Bij de keuze van de geluidsbarrière moet er eveneens rekening gehouden worden met eventuele brandeisen en moeten alle leidingdoorvoeren zorgvuldig brandveilig afgedicht worden (zie TV 254).

Tot slot kan eventueel omloopgeluid via de ventilatiekanalen over de scheidingswanden heen gedempt worden door ter hoogte van de scheidingswand of in de ventielen één of meerdere geluiddempers te voorzien (zie TV 258). 

Concreet voorbeeld

We gaan uit van een scheidingswand die een geluidsisolatie van 60 dB kan realiseren (zie tabel A)  en een verlaagd plafond zoals beschreven in de uitgangssituatie in tabel B.

Als we de plafondpanelen vervangen door een zwaardere variant (≥ 8 kg/m²) (+ 5 dB), in het plenum een 4 cm dikke continue mat uit minerale wol aanbrengen (+ 10 dB) en een geluidsbarrière bestaande uit 2 x 4 cm minerale wol voorzien (+ 7 dB), dan bekomen we een globale geluidsisolatie van 51 dB (29 + 5 + 10 + 7).

Indien we het roosterplafond echter vervangen door een dubbele gipsbeplating (+ 21 dB + 5 dB), de plenumhoogte naar 10 cm terugbrengen (+ 1 dB) en een geluidsbarrière voorzien die opgebouwd is uit twee 12,5 mm dikke gipsplaten met 5 cm minerale wol ertussen (+13 dB), dan zou de globale geluidsisolatie kunnen oplopen tot 69 dB (29 + 21 + 5 + 1 + 13).

Aangezien deze waarde echter nooit de geluidsisolatie van de scheidingswand kan overtreffen, moet de globale isolatie teruggebracht worden naar 60 dB.

Bron: WTCB-Contact 2019/3| 11 (L. De Geetere, dr. ir., afdelingshoofd, afdeling Akoestiek, gevels en schrijnwerk, WTCB)