Hoe de geluidsisolatie waarborgen bij verlaagde plafonds?

07-11-2019

Welk plafondsysteem moet je gebruiken?

De hoorbaarheid en de verstaanbaarheid van gesprekken in aangrenzende kantoorruimten zijn niet alleen afhankelijk van de in-situgeluidsisolatie, maar ook van het achtergrond-geluid aan de ontvangstzijde.

Naarmate de geluidsisolatie of  de  achtergrondgeluiden  toenemen,  verminderen  de  hoorbaarheid  en  de  verstaanbaarheid  van  de  gesprekken  in de aanpalende ruimte (zie tabel A).

De globale in-situgeluidsisolatie tussen twee kantoren wordt zowel bepaald door de geluidsisolatieprestatie van de schei-dingswand als door deze van het verlaagdeplafondsysteem en zijn aansluitingswijze (zie TV 232).Om te komen tot de gewenste geluidsisolatie (zie tabel A), moet  men  kiezen  voor  een  geschikte  scheidingswand  en  een geschikt plafondsysteem.

Het zwakste element bepaalt immers de globale geluidsisolatie. Tabel B op de volgende pagina bestudeert de impact van een aantal parameters op de (globale) in-situgeluidsisolatie. Hieruit blijkt dat het plafondtype, de dikte van de geluids-barrière en de aanwezigheid van een absorberende mat in het plenum de grootste invloedfactoren zijn.Verder moet er bijzondere aandacht besteed worden aan de geluidslekdichte  aansluiting  tussen  het  verlaagde  plafond  en  de  scheidingswand.  

Dat  wil  zeggen  dat  alle  eventuele  spleten  afgedicht  moeten  worden  met  soepele  poreuze  materialen  en/of  elastische  kitten.  De  aanwezigheid  van  slecht afgedichte verlichtings- of ventilatie-elementen kan de geluidsisolatie bijvoorbeeld met 10 dB doen dalen.

Bij  de  keuze  van  de  geluidsbarrière  moet  er  eveneens  rekening  gehouden  worden  met  eventuele  brandeisen  en  moeten  alle  leidingdoorvoeren  zorgvuldig  brandveilig  afgedicht worden (zie TV 254).

Tot slot kan eventueel omloopgeluid via de ventilatiekanalen over de scheidingswanden heen gedempt worden door ter hoogte  van  de  scheidingswand  of  in  de  ventielen  één  of  meerdere geluidsdempers te voorzien (zie TV 258). 

Concreet voorbeeld

We gaan uit van een scheidingswand die een geluids-isolatie  van  60  dB  kan  realiseren  (zie  tabel  A)  en  een  verlaagd plafond zoals beschreven in de uitgangssituatie in tabel B.

Als we de plafondpanelen vervangen door een zwaardere variant (≥ 8   kg/m²) (+ 5   dB), in het plenum een 4   cm dikke continue mat uit minerale wol aanbrengen (+    10    dB) en een geluidsbarrière bestaande uit 2 x  4   cm minerale wol voorzien (+ 7   dB), dan bekomen we een globale geluidsisolatie van 51 dB (29 +   5   +   10    +   7).

Indien we het roosterplafond echter vervangen door een dub-bele gipsbeplating (+ 21    dB +   5   dB), de plenumhoogte naar 10 cm terugbrengen (+ 1  dB) en een geluidsbarrière voorzien  die  opgebouwd  is  uit  twee  12,5  mm  dikke gipsplaten met 5 cm minerale wol ertussen (+ 13 dB), dan zou de globale geluidsisolatie kunnen oplopen tot 69 dB (29 +   21    +   5   +   1  +   13).

Aangezien deze waarde echter nooit de geluidsisolatie van de scheidingswand kan overtreffen, moet de globale isolatie teruggebracht worden naar 60 dB.

Bron: WTCB-Contact 2019/3| 11 (L. De Geetere, dr. ir., afdelingshoofd, afdeling Akoestiek, gevels en schrijnwerk, WTCB)