Benoveren

22-01-2019

Van renoveren tot BENOveren

Wie een blik werpt op de Vlaamse woningen, kan er niet omheen: het overgrote deel van ons woningbestand is sterk verouderd. Het grootste probleem is een gebrek aan isolatie (meer dan de helft van onze huizen dateert immers van voor 1970, toen woningen nog helemaal niet werden geïsoleerd), waardoor de bewoners veel harder moeten verwarmen dan strikt noodzakelijk is. Duur, inefficiënt en slecht voor het milieu!

Precies daarom hebben de Vlaamse overheid en diverse sectororganisaties de handen in elkaar geslagen en een Renovatiepact afgesloten. De ambitie? Alles op alles zetten om ervoor zorgen dat tegen 2050 elk huis en elk appartement even energiezuinig is als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag. 

Om de doelstellingen van het Renovatiepact te bereiken, moeten we vanaf nu anders gaan denken over onze woningen. Vooruitdenken vooral. Gewoon renoveren – dus alleen maar doen wat op het vlak van energiebesparende maatregelen momenteel wettelijk is verplicht – gaat niet ver genoeg. We moeten met zijn allen ‘BENOveren’ of BEter reNOveren dan gebruikelijk is.

BE·NO·ve·ren

Inzake resultaat komt BENOveren erop neer dat je een bestaande woning zodanig renoveert dat haar energieprestaties even goed of – liever nog –  beter zijn dan die van nieuwe woningen die vandaag worden gebouwd. Om die ultieme BENOvatiedoelstelling na te streven, kan je 2 sporen volgen:

1) Ofwel zorg je ervoor dat elk onderdeel van de bouwschil (dak, muren, ramen, vloeren …) van je woning een welbepaalde isolatiewaarde of U-waarde niet overschrijdt:

daken: Umax = 0,24 W/m²K
buitenmuren: Umax = 0,24 W/m²K
ramen (profielen en beglazing): Umax = 1,5 W/m²K en glas: Umax = 1,1 W/m²K
deuren en poorten: Umax = 2.0 W/m²K
vloeren: Umax = 0,24 W/m²K
én verwarm je met een energiezuinige installatie of laat je je woning aansluiten op een efficiënt warmtenet.

2) Ofwel heeft je woning na renovatie een E-peil van maximaal E60 of een energiescore (EPC-kengetal) van 100 kWh/m². Ter vergelijking: de vergunningsaanvragen voor nieuwbouwwoningen haalden in 2014 gemiddeld E43.

Inzake traject impliceert BENOveren dat je de diverse renovatiemaatregelen uitvoert in de meest logische volgorde. Een chronologie die vaak wordt gevolgd, is eerst het dak, daarna de buitenmuren en het schrijnwerk, en vervolgens de vloer en de zogenaamde ‘technieken’: verwarming en sanitair warm water, ventilatie, verlichting en elektriciteit. Maar ieder project heeft uiteraard zijn eigen aanpak, en vaak lopen er werken dooreen. Daarom raadt de overheid aan om aan de start van elk BENOvatietraject een ‘masterplan’ of ‘renovatieadvies’ te laten opstellen door een architect, een algemene aannemer of een andere bouwdeskundige.

Wil je benoveren?

De nieuwe brochures van BOUWUNIE over BENOveren zijn uit. Contacteer ons gerust, indien u er eentje thuis in de bus wil. 

De brochure geeft een bondig overzicht welke premies mogelijk voor de renovatie en dus BENOvatie van uw woning. 

BENOveren staat voor renoveren, maar dan op een slimme manier met oog voor planning en energieprestaties. Verplichte lectuur voor wie een renovatie overweegt. 

Kijk zeker ook even op www.energiesparen.be/ikBENOveer 

Bron: https://www.mijnbenovatie.be